Čo je adiabatické chladenie?

Adiabatické chladenie odparovaním je výkonné

Odparovacie chladenie poznáte zo svojho každodenného života. Keď máte vlhkú pokožku, okamžite cítite chlad, pretože si pokožku ochladzujete odparovaním. Chladiaci účinok pocítite, keď si napríklad namočíte tričko a fúka vietor. Látka trička je v tomto prípade plná vody, ktorá sa odparuje do vzduchu. Jednoducho povedané, zo vzduchu prúdiaceho okolo sa odoberá obrovské množstvo tepla, ktoré je nutné k odpareniu vody.

Odparovaním sa odvádza zo vzduchu veľa tepla

Odparovacie chladenie je veľmi efektívny spôsob chladenia. Privádzaný vzduch nie je chladený studenou vodou, ale veľkým množstvom tepelnej energie potrebnej k odpareniu vody. Ak chcete získať predstavu aké množstvo energie je potrebné k zmene skupenstva z kvapalného do plynného stavu, je možné si predstaviť liter vriacej vody v hrnci na elektrickom sporáku. Kým sa voda úplne zmení na paru trvá asi päťkrát tak dlho, ako ohriatie vody zo studeného stavu k varu.

V zariadení CoolStream, rovnako ako v príklade s mokrým tričkom vo vetre, nie je privádzaná žiadna dodatočná tepelná energia k odpareniu vody. Táto tepelná energia je prijatá jednoducho povedané z prúdu vzduchu a samotný vzduch je tak chladený.

Čím teplejší deň, tým vyšší chladiaci výkon

Tradičné klimatizačné jednotky sú spravidla navrhnuté na letnú výpočtovú teplotu. V najteplejších dňoch majú potom nízky chladiaci výkon alebo dokonca vypadnú. U zariadenia CoolStream je to inak: Čím teplejší a suchší je vonkajší vzduch, tým rýchlejšie sa voda odparuje v zariadení CoolStream. Čím rýchlejšie sa voda odparuje, tým viac tepelnej energie je odvádzanej zo vzduchu odparovaním. Chladiaci výkon zariadenia CoolStream sa zvyšuje prirodzene s rastom teploty vzduchu. To platí ako z hľadiska ročných období, tak i v priebehu dňa. Konvenčné kompresorové klimatizácie sú známe poruchami v najteplejších dňoch. Zariadenie Coolstream týmto problémom netrpí.

„Vzduch môže byť schladený až na 15 °C, na strednom východe na 20 °C.”

Obavy z kondenzácie nie sú na mieste

Investori sa často na začiatku kvôli neznalosti obávajú problému kondenzácie. Obavy vychádzajú zo skúseností v zimnom období, kedy často vídavame kondenzáciu na chladných plochách vo vykurovanom priestore, napríklad na oknách alebo na chladných okuliaroch pri vstupe do miestnosti.

Systém adiabatického chladenia je však aktívny iba v lete.

Adiabaticky vychladený vzduch je chladnejší ako všetky bežné predmety v priestore.

Na povrchu predmetov dochádza k ohrievaniu vzduchu a nemôže dochádzať ku kondenzácii.

Do teploty 26-28 °C neovplyvňuje zvýšenie rel. vlhkosti pobytový komfort.

Obava je často spojená so skúsenosťami s kondenzáciou zo zimného obdobia.

Adiabatické chladenie je funkčné iba v lete.

Privádzaný adiabaticky chladený vzduch je chladnejší ako okolie.

Bežná prevádzková relatívna vlhkosť v adiabaticky chladenom priestore sa pohybuje medzi 50-65 %.

Strojné zariadenia mávajú obmedzenia pracovnej oblasti medzi 75-100 % relatívnej vlhkosti.

Elektronické zariadenia nie sú citlivé na vyššiu relatívnu vlhkosť. Sú však citlivé na nízku relatívnu vlhkosť a s tým spojené nebezpečie statickej elektriny a výbojov.

Vonku je v prechodnom období bežne viac ako 80 % relatívnej vlhkosti.

V súlade s ErP
ErP

Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.