Adiabatické chladenie

Teplota prostredia je veľmi podstatným činiteľom pobytovej a pracovnej pohody. Adiabatické chladenie je vhodným spôsobom, ako dosiahnuť počas leta príjemné teploty vnútorného prostredia a cenovo výhodne klimatizovať pracovné a pobytové priestory.

Adiabatické chladenie je na Slovensku pomerne málo známe, nie je dostatočne zakotvené v povedomí investorov a prevádzkovateľov. Používatelia sú však často prekvapení výkonom adiabatického chladenia a kvalitou vnútorného prostredia chladených priestorov, pretože chladiaca energia vzniká pri nízkych prevádzkových nákladoch zdanlivo “z ničoho”.

A to samozrejme znie bez podrobnejšieho vysvetlenia pre technika „podozrivo zázračne“. Podrobné vysvetlenie, ako to funguje, nájdete na týchto stránkach.


[NOVÉ] Menej spotreby el. energie, menej emisií CO2

Je čas na #FreshFactory

Fyzikálny princíp adiabatického chladenia

Fyzikálny princíp adiabatického chladenia
  • Adiabatické chladenie je tradičný spôsob chladenia a dlho bol jediným dostupným spôsobom aktívneho chladenia (popri využívaniu zásob ľadu počas zimného obdobia). Je to chladenie nevyžadujúce rozsiahle technické vybavenie!
  • Pri adiabatickom chladení dochádza k vyparovaniu vody / vodnej pary do relatívne suchého vzduchu, pričom je citeľné teplo vzduchu vyjadrené jeho teplotou premenené na skupenské teplo vyparenej vody.

Inteligentné adiabatické chladiace jednotky Colt CoolStream S∙T∙A∙R

Kompaktná adiabatická chladiaca jednotka CoolStream S
  • Adiabatické chladiace jednotky rady CoolStream S∙T∙A∙R využívajú pre klimatizáciu tradičný princíp založený na vyparovaní vody. Vďaka svojej sofistikovanej konštrukcii a inteligentnému riadeniu je ich prevádzka na neporovnateľne vyššej technickej úrovni.
  • Využitím rozsiahlych skúseností spoločnosti Colt s prevádzkou adiabatických zariadení a aplikovaní širokých možností modernej riadiacej elektroniky je zabezpečená dlhohodobá úplne čistá, hygienická a bezpečná prevádzka s minimalizovanými nárokmi na obsluhu a údržbu.

REFERENCIE

Colt