Fyzikálny princíp adiabatického chladenia

  • Adiabatické chladenie = odparovacie chladenie.
  • Adiabatickým chladičom sa tiež hovorí práčky vzduchu. Názov práčka vzduchu však nevystihuje podstatu adiabatického chladenia.
  • Pri adiabatickom chladení dochádza k odpareniu vody / vodnej pary do relatívne suchého vzduchu, pričom je citeľné teplo vzduchu vyjadrené jeho teplotou premenené na skupenské teplo odparenej vody.
  • Voda je veľmi špeciálna látka, okrem iného s veľmi vysokou hodnotou skupenského tepla varu / vyparovania.

A to je dôvodom, prečo je výhodné chladiť adiabaticky.

 

Energetická náročnosť ohrevu vody v porovnaní s chladiacou energiou:

Energetická náročnosť ohrevu vody v porovnaní s chladiacou energiou

Na ohriatie ľadu o teplote 0°C na vodnú paru o teplote 100°C je potrebné  približne  celkovo 3 013 000 J/kg. Z toho 2 257 000 J/kg – teda 75% je nutné pre odparenie vody. Skupenské teplo vyparovania je veľmi vysoké. Je teda možné povedať, že počiatočná teplota vody nemá podstatný vplyv na výkon adiabatického chladiča. Voda ohriata napr. v potrubí na streche je veľmi rýchlo ochladená na teplotu vlhkého teplomeru.