Adiabatické chladenie - Colt CoolStream T

CoolStream T je systém prirodzeného chladenia a vetrania, ktorý funguje podľa princípu adiabatického odparovania. Adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternatívu klasickej klimatizácii, predovšetkým v priemyselných objektoch a objektoch s čiastočným priemyselným využitím, ktoré nie je možné hospodárne klimatizovať vzhľadom k ich veľkosti.

 • Chladenie
  Chladenie
 • Vetranie (vonkajší vzduch)
  Vetranie
  (vonkajší vzduch)
 • Lüften (Mischluft)
  Vetranie
  (zmiešavací vzduch)
 • Recirkulácia tepla
  Recirkulácia tepla
 • Regulácia odvádzaného vzduchu
  Regulácia
  odvádzaného vzduchu
 • Filtrácia (vonkajší vzduch)
  Filtrácia
  (vonkajší vzduch)

Prirodzené chladenie a vetranie

CoolStream T zabezpečuje podľa potreby vetranie a chladenie a súčasne umožňuje využívať recirkuláciu. Ak je vonku chladnejšie a je potreba zvýšiť teplotu privádzaného vzduchu, čerstvý vonkajší vzduch je zmiešavaný s teplým obehovým vzduchom. Cielený prívod teplého obehového vzduchu umožňuje dosiahnuť príjemné teploty. Zabezpečuje spätné získavanie tepla do pobytového priestoru – a súčasne i výrazné zníženie nákladov na vykurovanie. Presné nastavenie teploty vzduchu v rámci regulácie prívodu vonkajšieho vzduchu zabezpečujú dva servomotory, ktoré plynulo ovládajú zmiešavacie klapky.

Pre CoolStream T je ponúkaných šesť veľkostných skríň – štyri s axiálnymi a dve s radiálnymi ventilátormi. Zariadenie v kompaktnom prevedení je inštalované na streche, a teda nezaberá priestor v objekte.

CoolStream T
CoolStream T

Vlastnosti systému

Zariadenie je dodávané v stave, ktorý umožňuje rýchlu a ľahkú inštaláciu. Zaručuje teda krátku dobu montáže a jednoduchý servis, pretože je ľahko prístupný zo strechy. Spodná časť bez tepelných mostov je tepelne a zvukovo izolovaná vrstvou minerálnej vlny hrúbky 44 mm, a teda dochádza len k zanedbateľnému úniku tepla a hluku do okolia. Šírenie hluku vnútri budovy obmedzuje vhodná konštrukcia pripojenia kanálu a podľa potreby je možné inštalovať tlmiče hluku. Elegantná hliníková skriňa pôsobí nielen atraktívne, ale má i veľmi dlhú životnosť. Zariadenie je možné inštalovať priamo na strešný sokel a základný rám zároveň tvorí okapovú hranu.

V súlade s ErP
ErP

Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.