Údržba

Údržba klimatizačných jednotiek CoolStream je veľmi ľahká.

Údržba klimatizačných jednotiek CoolStream je veľmi ľahká.

Systém adiabatického chladenia CoolStream má značne predĺžený interval údržby vďaka využitiu inteligentného riadiaceho systému, ktorý priebežne zabezpečuje hygienu a čistotu prevádzky.

Údržba je zložená zo základných úkonov, ktoré sú obdobné ako u bežnej vzduchotechnickej jednotky.

  • Prechod na zimnú prevádzku
  • Prechod na letnú prevádzku
  • Vyčistenie
  • Kontrola desorpčného média
  • Kontrola filtrov
  • Kontrola celého systému