Colt Cortiva

Colt Cortiva predstavuje začiatok novej éry v oblasti riadenia klimatizačných systémov. Cortiva je cenovo výhodné ovládanie, ktoré umožňuje zákazníkom obísť sa bez riadiacich systémov externých dodávateľov a splniť vďaka ľahkému ovládaniu najrôznejšie požiadavky. Z hľadiska energetickej účinnosti nemá v súčasnej dobe kombinácie systému CoolStream s riadením Cortiva konkurenciu. Vďaka dynamike plynule regulovateľných ventilátorov systému CoolStream je možné riadením Cortiva dosiahnuť natoľko presnú reguláciu, že úspory el. energie robia až 50 %.

Colt Cortiva sa vyznačuje jednoduchou obsluhou – prostredníctvom webového prehliadača alebo mobilných zariadení, tabletu či smartfónu. Konfigurácia alebo regulácia klimatizačného systému nevyžaduje špeciálne odborné znalosti. Zmenu nastavenia jednotlivých parametrov klimatizácie je možné pohodlne previesť z kancelárie. Menu regulácie je kompletne v slovenčine.

Grafické užívateľské rozhranie regulácie Cortiva zobrazené na tablete.

Na dvoch obrazovkách môže užívateľ sledovať stav zariadení a aktuálne hodnoty.

Na tejto obrazovke môže užívateľ voliť medzi jednotlivými druhmi prevádzky zariadení.

Zjednodušená tvorba skupín zariadení

Jedinečná výhoda regulácie Cortiva: Skupiny zariadení je možné vytvárať virtuálne priamo na softvérovej úrovni a tiež je ich možné podľa potreby nanovo preskupovať.

Prístup odkiaľkoľvek

Voliteľné pripojenie VPN k profesionálnemu cloudovému riešeniu umožňuje kedykoľvek prístup k riadeniu odkiaľkoľvek – avšak len užívateľovi a servisu Colt.

Riadiaca jednotka Cortiva oi. zabezpečuje:

 • reguláciu adiabatického chladenia podľa žiadanej teploty v priestore,
 • reguláciu adiabatického chladenia podľa maximálnej  relatívnej vlhkosti v priestore,
 • týždenné programové nastavenie,
 • reguláciu množstva privádzaného vzduchu,
 • riadenie odsávacích ventilátorov alebo vetracích klapiek,
 • automatické doplňovanie vody,
 • pravidelnú výmenu vody,
 • pravidelné čistenie vodnej vane preplachom,
 • pravidelné sušenie desorpčných panelov (časovo programovateľné),
 • automatické vyprázdnenie jednotky v dobe nečinnosti,
 • kontrolu maximálnej teploty vody,
 • ovládanie až 16 zariadení CoolStream v 7 skupinách,
 • možnosť diaľkovej správy cez VPN.
V súlade s ErP
ErP

Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.