Technický princíp adiabatických klimatizačných jednotiek CoolStream S

Technický princíp adiabatických klimatizačných jednotiek CoolStream S
  • Teleso jednotky tvorí skriňa vyrobená z hliníku, ktorá účinne odráža slnečné žiarenie a tým obmedzuje zvyšovanie teploty vnútri jednotky.
  • 3 alebo 4 ľahko vyberateľné bočné panely s desorpčným médiom.
  • Vyspádovaná zásobná vaňa je naplnená procesnou vodou.
  • Obehové čerpadlo, trubkový rozvod a rozdeľovače tvaru „W“ zabezpečujú cirkuláciu vody a jej rovnomerné skrápanie a kompletné navlhčenie desorpčných médií. Všetky komponenty zariadení, ktoré prichádzajú do styku s vodou, sú ľahko čistiteľné a vyrobené z odolného materiálu.
  • Desorpčné médiá uložené v bočných paneloch sú miestom, kde dochádza k vlastnému odpareniu vody a teda i k vlastnému procesu vychladenia vzduchu.
  • Klimatizačné jednotky CoolStream S sú vybavené tichým axiálnym EC ventilátorom. Je možné dodať tiež zariadenie s radiálnym ventilátorom pre vyšší externý tlak.
  • Čerstvý vzduch prúdi cez vstupnú mriežku a cez optimálne navlhčené desorpčné médiá a ďalej je podávaný ventilátorom do distribučného potrubia.