Výhody adiabatického chladenia

 • Prirodzená bezpečnosť, prirodzený princíp chladenia známy už z antického sveta.
 • Bezpečný a spoľahlivý systém, jednoduchá technológia, žiadne zložité strojné zariadenia.
 • Nepoužíva F(C)KW alebo iné umelé chladivá.
 • Čím teplejšie, tým vyšší výkon! Chladiaci efekt je lepší pri vyšších teplotách.
 • Čisto vonkajší vzduch, 100% vysoká čistota „vypraného“ vzduchu. Brány môžu zostať otvorené, budovu nie je nutné striktne uzatvárať kvôli stratám energie.
 • Nízka hmotnosť nezaťažuje strechu, decentralizované chladenie.
 • Nízka hmotnosť umožňuje ručnú manipuláciu s chladiacimi jednotkami CoolStream S po rozľahlých strechách hál.
 • Návrhový program Colt vyhodnotí komfort podľa EN ISO 7730. Prevedieme návrh umiestnenia, počtu a veľkosti adiabatických chladiacich jednotiek CoolStream S v závislosti na tepelných záťažiach haly, požadovanej teploty a typu prevádzky.

 

Náklady systému adiabatického chladenia CoolStream S

áklady systému adiabatického chladenia CoolStream S
 • Nízké investičné náklady oproti klasickým kompresorovým klimatizáciám.
 • Veľmi nízke prevádzkové náklady, 4 - 7x nižšie oproti klasickej kompresorovej klimatizácii.
 • Pre chladenie len spotreba vody, žiadna energia.
 • Elektrická energia je spotrebovávaná len pre pohon úsporného vzduchotechnického ventilátoru.
 • Nízke náklady na chladenie a nízka spotreba energie a veľmi malé emise CO2.
 • Ľahká a lacná údržba, minimum spotrebného materiálu.