Hygienický certifikát pre adiabatické klimatizačné jednotky

Hygienický certifikát pre adiabatické klimatizačné jednotky

Adiabatické chladiace jednotky CoolStream S boli testované podľa VDI 6022.

Chladiace jednotky CoolStream S zodpovedajú hygienickým požiadavkám kladeným na zariadenia úpravy vzduchu určené pre pobytové priestory.

  • Norma stanovuje podmienky prevádzky a údržby vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.
  • Popisuje požiadavky na všeobecné technické a konštrukčné vlastnosti vzduchotechnických a klimatizačných systémov.
  • Jednotky CoolStream S boli po dobu 3 mesiacov prevádzkované pod dohľadom nezávislého laboratória.
  • Potom bol testovaný vzduch, voda a desorpčné médium.
  • Testovanie bolo zamerané na pliesne, vírusy a baktérie.
  • Zvláštny dôraz bol kladený na legionelu.
  • Adiabatické klimatizačné jednotky CoolStream S zodpovedajú VDI 6022 (Pečať kvality).