Adiabatické chladenie - Colt CoolStream R

CoolStream R je systém prirodzeného chladenia a vetrania, ktorý funguje podľa princípu adiabatického odparovania. Adiabatické chladenie predstavuje účinnú a efektívnu alternatívu klasickej klimatizácie, predovšetkým v priemyselných objektoch a objektoch s čiastočným priemyselným využitím, ktoré nie je možné hospodárne klimatizovať vzhľadom k ich veľkosti.

 • Chladenie
  Chladenie
 • Vetranie (vonkajší vzduch)
  Vetranie
  (vonkajší
  vzduch)
 • Vetranie (zmiešavací vzduch)
  Vetranie
  (zmiešavací
  vzduch)
 • Recirkulácia tepla
  Recirkulácia
  tepla
 • Vykurovanie
  Vykurovanie
 • Regulácia odvádzaného vzduchu
  Regulácia
  odvádzaného
  vzduchu
 • Filtrácia (vonkajší vzduch)
  Filtrácia
  (vonkajší
  vzduch)
 • Filtrácia (zmiešavací vzduch)
  Filtrácia
  (zmiešavací
  vzduch)

CoolStream R upravuje vzduch v miestnosti v priebehu celého roku: jediný systém zabezpečuje vetranie, chladenie, vykurovanie, recirkuláciu i filtrovanie vzduchu. R ako Roof (strecha): CoolStream R je prvý vykurovací a chladiaci systém s adiabatickým chladením na svete, ktorý je možné umiestniť na strechu. Tým sa ušetrí veľa miesta v budove. CoolStream R je vhodný pre väčšie priemyselné a komerčné objekty. Môže byť vybavený filtrami rôznych tried a ohrievačom (teplovodným, plynovým alebo elektrickým) s rôznymi výkonmi.

CoolStream R s plynovým ohřívačem
CoolStream R - jednotlivé komponenty
CoolStream R - jednotlivé komponenty

 

Vlastnosti systému

V lete nasávajú energeticky úsporné EC ventilátory až 20 000 m3/h teplého vonkajšieho vzduchu a dopravujú ho do adiabatickej chladiacej jednotky. Vzduch je adiabaticky ochladzovaný, filtrovaný a rozvádzaný do vnútra budovy. Ohriaty vzduch je odvádzaný von zariadením pre prirozený odvod vzduchu.

Na jar a na jeseň sa využíva recirkulácia: Vonkajší vzduch je zmiešavaný s teplým vzduchom z miestnosti. Zmiešaný vzduch, ktorý má príjemnú teplotu, je filtrovaný a dopravovaný do miestnosti. Celkové množstvo vonkajšieho vzduchu je podľa potreby znížené, čím je dosiahnutá podstatná úspora nákladov na vykurovanie.

V zime je používaný ohrievač vzduchu. Podiel vonkajšieho vzduchu je znížený na minimálnu hodnotu z dôvodu úspory energie potrebnej k ohrevu. Zmes cirkulujúceho a vonkajšieho vzduchu je opäť filtrovaný a dopravovaný ventilátorom k ohrievaču. Zmiešaný vzduch, ohriaty na príjemnú teplotu, je rozvádzaný do budovy a ohrieva vnútorné priestory.

V súlade s ErP
ErP

Colt ponúka širokú škálu systémov CoolStream, ktoré sú v súlade s nariadením EU1253/2014 založenom na základe smernice ErP 2009/125/EC.