Automatické zabezpečenie čistej a hygienickej prevádzky

Opatrenie proti zanášaniu vodného kameňa

 • Rovnomerné navlhčenie desorpčného média vodou.
 • Dostatočný prebytok vody na desorpčnom médiu, ktorý postačuje i pre odparovanie za extrémnych vonkajších podmienok – napríklad 40 °C, 15 % r.H.
 • Vplyvom odparovania by mohlo dochádzať k zvýšenej tvrdosti vody vplyvom odparovania. Voda v zásobnej vani je automaticky pravidelne menená.
 • Klimatizačná jednotka CoolStream S pracuje štandardne s 30 % zbytkovou vodou využívanou k čisteniu.

Opatrenie proti kontaminácii vody - rastu rias a baktérií

 • Stojatá voda môže byť príčinou kontaminácie. Pri teplotách vody mezi 25 až 55 °C (optimálne 37 °C) dochádza k množeniu baktérií. Mimo túto oblasť teplôt k množeniu baktérií takmer nedochádza.
 • Elektronika jednotiek CoolStream S robí neustálu kontrolu teploty vody.
 • Teplota vody je udržiavaná stále v rozmedzí 20 - 25 °C. Pri prekročení tejto teploty je voda vymenená.
 • Procesná voda nikdy nezostáva stáť v klimatizačnej jednotke, pokiaľ je jednotka len krátkodobo odstavená napríklad z dôvodu regulácie podľa teploty.
 • Častá výmena vody (min. denne, bežne 1x za hodinu).
 • Po ukončení chladenia je jednotka vždy vyprázdnená a vysušená. Vysušenie, ktoré preruší rast baktérií, je pravidelne automaticky spustené.
 • Desorpčné médium je vďaka svojej konštrukcii nepriesvitné a zabezpečuje zatemnenie vnútorného priestoru, čo výrazne obmedzuje rast rias.

Opatrenie proti kontaminácii vzduchu

 • Voda sa vyparuje priamo na desorpčnom médiu.
  (nie je rozstrekovaná do priestoru)
  • v > 2 ~ 2,5 m/s = kritická rýchlosť pre vznik mikrokvapiek,
  • v = 1 ~ 1,6 m/s rýchlosť v jednotkách Colt CoolStream S
 • Nedochádza k odtrhávaniu kvapiek.
 • Do vzduchu sa odparuje len čistá vodná para.
 • Používaná je bežná vodovodná pitná voda.